Sơ đồ căn hộ

Sơ đồ căn hộ

mat bang can ho tnr The gold view
Dự án TNR có 2 tháp căn hộ A và B đều hướng ra Sông Sài Gòn và Quận 1. Khách hàng vui lòng chọn Block và tầng để xem thiết kế chi tiết.